https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juno_(mythologie)&oldid=57414571, Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Zowel op het Capitool als op de Aventinus werd zij vooral als Iuno Regina vereerd en zeer dikwijls aangeroepen in tijden van oorlog en gevaar. Haar betrekking tot haar gemaal werd niet gestoord door liefdesavonturen, zoals die, waardoor Zeus, de hoogste god van de Grieken nu en dan zijn gemalin Hera van zich vervreemdde. The The Romans honored Juno with many festivals spread across the calendar year. werd die tempel geplunderd. Privacy Policy, https://en.wikipedia.org/wiki/Juno_(mythology), https://mythopedia.com/roman-mythology/gods/juno/, Wikipedia contributors. Juno was also the protectress of animals, in particular the peacock was sacred to her. She was also the mother of the Muses, each of whom presided over One Roman myth even explained that fog was created as a result of Jupiter trying to conceal his affairs from Juno’s watchful gaze. This festival featured slave girls ritualistically beating themselves and the sacrificing of lamb and cattle, among other festivities. built in honor of Juno Moneta , Juno the Warner because her sacred geese In time, Caelus’s son Saturn overthrew him and took control of the universe for himself. These earlier coins showing her with this title Once in Rome, Juno’s character began to develop. Bij de ontbinding van de zogenaamde Latijnse Liga in 338 v.Chr., verleenden de Romeinen aan Lanuvium het Romeins burgerrecht, en zij namen ook de plaatselijke cultus van de godin Iuno Sospita over. Lastly, she was Juno Moneta, the moon goddess, who was a … “Juno.” Mythopedia, https://mythopedia.com/roman-mythology/gods/juno/. Moneta is the personification of prosperity In 344 B.C., another temple to Juno was built on the north side of the Capitoline Hill, in an area known as the Arx. Vele trekken van de Griekse Hera zijn langzamerhand op haar overgedragen en, wat haar naam betreft, is zij door latere schrijvers geheel met deze vereenzelvigd. She was honored with a festival called the Juno Capitolina on the ides of September, as well as the Juno Moneta on the calends of June. Naar daar was haar dienst overgebracht uit Veii, nadat de Romeinse veldheer Marcus Furius Camillus die in 396 v.Chr. usually being the only clue. Een tempel, aan haar beloofd in 197 v.Chr. The origin of the name Juno refers to the Goddess Juno from ancient Rome. The story of Juno’s creation, for example, was very similar to Hera’s. Jupiter and Fate proved stronger, however, and Juno was forced to accept the entry of the Trojans into Italy. Her control over the female menstrual cycle—a manifestation of her rejuvenating spirit—was mirrored in the heavens via her control over the waxing and waning of the moon. In fact, it is from Juno’s title “Moneta” that the word “mint” is derived. She is often thought of as the Roman version of the Greek goddess of love and marriage, Hera.Juno was the wife and sister of Jupiter, the chief Roman god, and the two of them were worshipped along with the goddess Minerva on the Quirinal in Rome. Soms werd afgebeeld met een slang, maar het kon ook met een kraai of raaf zijn. After luring Aeneas to Carthage, Juno arranged for him to meet and fall in love with Dido, the city-state’s enchanting queen. The preceding month, June, was named after Juno. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Juno plays a role in numerous ancient myths. She roiled the seas and tried to sink Aeneas’ vessel, but Neptune intervened and saw the hero safely to Rome. Toch mag men niet uitsluiten dat ze eerder een godin van de curiae was, want ze was de enige godheid van wie geweten is dat haar cultus in alle dertig curiae dezelfde was. Moneta is the personification of prosperity and finances. Moreover, Juno was founded in the month of June, in the year 2007. In an episode borrowed from Greek mythology, Juno doggedly pursued Io, one of Jupiter’s many lovers. Finally, she was known as Juno Lucina, or “Juno Who Brings Light,” for bringing light, life, and enlightenment to those who worshipped her. One night the Even more than other major Roman deities, Juno held a large number of significant and diverse epithets, names and titles representing various aspects and roles of the goddess. Hoofd van Iuno Moneta op een munt van T. Carisius. Als Iterduca en Domiduca is zij de godin, die de bruiloftsstoet uit het huis van de bruid naar dat van haar echtgenoot geleidt, als Unxia is zij degene, die de deurposten van de nieuwe woning zalft, tot een voorteken van toekomstig geluk, als Cinxia is zij het, die de gordel van de bruid vastknoopt en losmaakt, als Pronuba geeft zij de bruid over aan hem, in wiens macht zij voortaan zal staan, als Iuga, doet zij man en vrouw eensgezind zijn "als twee ossen onder hetzelfde juk", als Nupta, "de gehuwde" bij uitnemendheid, wordt zij aan de zijde van haar gemaal Iuppiter vereerd. Io was a priestess of Jupiter with whom the god had fallen in love. of money. By that time, one of the great temples in Rome was also dedicated to the Capitoline Triad, a trinity of gods and goddesses consisting of Jupiter, Minerva, and Juno.